1. Openbare expertmeeting Snel internet in Fryslân

  Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden, Tweebaksmarkt 52

  Datum: 30 mrt 2016

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Op woensdag 30 maart vindt in het Provinciehuis te Leeuwarden de expertmeeting Snel internet in Fryslân plaats. De bijeenkomst is openbaar en is aangevraagd door een zestal Statenfracties om meer inzicht te krijgen in het breedbandproject.
 2. Kennismeeting voor Friese glasvezelinitiatieven

  Datum: 17 jul 2015

  Thema: Buitengebied, Kennisbank, Vraagbundeling

  Hoe krijgt u zoveel mogelijk aanmeldingen voor glasvezel binnen uw project? Welke argumenten werken het beste om mensen over de streep te trekken? Dit zijn vragen waar veel initiatiefgroepen tegenaan lopen. Daarom organiseert Breedband Friesland op donderdag 17 september 2015 een kennismeeting voor alle bewonersinitiatieven voor glasvezel.
 3. Bijeenkomst breedband Littenseradiel

  Datum: 30 apr 2015

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Hoe kunt u als burger, ondernemer of instelling in het buitengebied van Littenseradiel snel internet realiseren? Die vraag staat centraal tijdens de informatieavond over breedband op donderdag 30 april, georganiseerd door gemeente Littenseradiel in samenwerking met Breedband Friesland. In de dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard, Rien en Hidaard wordt momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. Dit traject is begeleid door Breedband Friesland.
 4. Informatieavond Hidaard en Itens

  Locatie: Hidaard en Itens

  Datum: 03 feb 2015 tot en met 05 feb 2015

  Thema: Glasvezel internet

  Op dinsdag 3 februari vond in Hidaard en op 5 februari in Itens een informatieavond voor bewoners plaats. Tijdens de avonden vertelde adviseur Roelof de Boer over hoe de glasvezel zal worden aangelegd in de 5 Doarpen, een terugblik op de afgelopen maanden en een vooruitblik naar wat u als bewoner allemaal kunt verwachten.
 5. Subsidieaanvraag goedgekeurd

  Datum: 10 sep 2014

  Thema: Buitengebied

  Op 10 september 2014 is de subsidieaanvraag voor glasvezel goedgekeurd.

1 2